Ne ju kuptojmë, ngase jemi muslimanë ashtu sikurse edhe ju

Ne e kemi krijuar Ummah me juve në mendje. Ummah është kujdestari juaj online dixhital.

UmmahUmmah

Kohët e Namazit

Pranoni lajmrime të sakta për kohën e namazit

Me Ummah, ju nuk do ta humbisni kohë e namazit më. Rëndësia e namazit në Islam është e njohur. Qëndron si shtylla e dytë e Islamit. Ju mund ta rregulloni në telefonin tuaj që të pranoni lajmrime për çdo kohë të namazit.

HalalCard

Shpërndarja e përmbajtjes hallall tashmë është lehtuar

Hallalli është koncept i cili përfshin e asaj që lejohet në Islam. Mund të bëhet fjalë për ushqim, para, e madje edhe për mënyrën se si sillemi. Ky koncept na mban në një rrugë të sigurtë. Ummah do t’iu ofrojë vazhdimisht përmbajtje “hallall”.

 

Drejtimi i Kiblës

Gjithmonë qëndroni të kthyer nga drejtimi i Kiblës

Ummah përdor teknologjinë e “augmented reality” që të ju ndihmojë ta gjeni drejtimin e Kiblës. Me smartfonin tuaj, ajo do ju drejtojë gjithmonë drejt Mekkas, nga çfardo lokacioni momental që ndodheni. Mënyrat klasike të akomoduara në mjete moderne, për ju.
Ummah Community

Le të mbajmë kontakt!

Me ndihmën e Allahut, ky është aplikacioni i vetëm i këtij lloji për muslimanët, dhe do të ofrojë një gamë shërbimesh që do të motivojnë dhe inspirojnë besimtarët. Do pranoni lajmrime për mundësi të reja në App, përditësimet, dhe ofertat tunduese. Vetëm për ju. Mos hezitoni!